Župne obavijesti - 26. nedjelja kroz godinu

DVADESET I ŠESTA NEDJELJA KROZ GODINU
25. 9. – 1. 10. 2022.

  1. Krizmanici od ove nedjelje mogu nakon nedjeljnih svetih misa uzeti prijavnice za neposrednu pripravu za krizmu. Budući da veliki broj njih od prve pričesti do sada nije pohađao redovno župnu katehezu, molimo njih i njihove obitelji neka obavezno uzmu prijavnice. Ispunjene prijavnice neka vrate idućih nedjelja nakon misa župnom vikaru ili župniku. Molimo također da po prijavnice dođu osobno ili u pratnji nekoga od roditelja, a prijavnice neka ne uzimaju članovi rodbine ili prijatelji krizmanika. 
  2. Nova katehetska godina započeti će od prvog tjedna u mjesecu listopadu. Raspored katehetskih susreta biti će na oglasnoj ploči.
  3. U utorak je spomendan sv. Vinka Paulskog, osnivača Družbe milosrdnih sestara koje djeluju u našoj župi. Na taj dan molimo i zahvalimo Bogu što naša župa ima milost prisutnosti časnih sestara koje svojom prisutnošću i radom obogaćuju našu župu.
  4. U četvrtak 29. rujna, na blagdan svetih Arkanđela kirvaj je u župi u Tvrđi.
  5. U četvrtak je redovito župno klanjanje nakon euharistijskog slavlja.
  6. U četvrtak je također i Taize molitva u 20.30 sati u kapeli svetog Roka.
  7. Pozivamo djecu da se pridruže dječjem zboru, mlade da se pridruže zboru mladih i sve odrasle da se pridruže župnom mješovitom zboru.
  8. Naš župljanin Jakov Milić biti će 8. listopada zaređen za đakona. Bilo bi lijepo da ga pođemo podržati u tom, za njega, velikom koraku. Svi koji bi  željeli ići na ređenje u Zagreb 8. listopada mogu se prijaviti u župni ured. Cijena je 150 kn, a prilikom prijave treba ostaviti 50 kn. Polazak je u jutarnjim satima a povratak isti dan navečer.
  9. Crkva je obnovljena izvana i još uvijek traje isplata za njezinu obnovu. Hvala svima koji su dali svoj dar za obnovu i redovni život župe.

SVETE MISE U ŽUPI PRESLAVNOGA IMENA MARIJINA U OSIJEKU
OD 25. RUJNA DO 01. LISTOPADA 2022. GOD.

NEDJELJA 25. 09.    
07.00  pok. Marija i Franjo Ribić
09.00  PRO POPULO
11.00  pok. Jelena Zvonarević 
18.30  pok. Jerko i Mila Glavaš  

PONEDJELJAK 26. 09.
08.00  na nakanu ob. Buljan za zdravlje
18.30  pok. Franjo i Marija Leninger

UTORAK 27. 09.         .            
08.00  za Nenada  
18.30  pok. Valentin Purgar

SRIJEDA 28. 09.    
08.00   pok. Marija Dundović
18.30   pok. Danijel Senaši, pok. Snježana Čović

ČETVRTAK 29. 09.
08.00  pok. Branko Florijančić;
18.30  na nakanu; 
           na nakanu obitelji Kljajić; 
           na nakanu obitelji Marković; 
           na nakanu obitelji Seligman

PETAK 30. 09.
08.00  pok. Marija Lazar 
18.30  pok. Slavko Blažević 
           pok. Marija Dundović
           pok. Šimun Bubalo 
           pok. Zlata Marić
           pok. Ivan Mikešić; pok. Ivan i Iva Serdarušić;
           pok. Ilija, Vlado i Dragica Japundžić, Ljuba i Franjo Lacković; 
           pok. Zdravko Turković;
           za zahvalu Mirjana Grdović; na nakanu ob. Radivojević

SUBOTA 01. 10.    
08.00  pok. Marija Dundović GOSPA SNJEŽNA